home

O nás
o nás služby lide pojisteni newsletter kontakt
 
 

O nás

Advokátní a patentová kancelář Štros I Kusák poskytuje komplexní právní služby podnikatelským 
subjektům a fyzickým osobám. Specializujeme se přitom zejména na právní služby v oblasti 
duševního vlastnictví, práv průmyslových, práva soutěžního, práva občanského a práva obchodního 
v celém jeho rozsahu. Při poskytování právních služeb využíváme také expertních znalostí v oblasti 
práva komunitárního.  

Advokátní a patentová kancelář Štros I Kusák poskytuje právní služby v oblasti práva českého, mezinárodního a evropského a dále také právní poradenství v oblasti práva slovenského. V oblasti 
práv průmyslových poskytujeme právní služby a přímé zastoupení před Evropským patentovým 
úřadem v Mnichově a před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante. 

Advokátní a patentová kancelář Štros I Kusák je také vyhledávána klienty v méně tradičních právních oborech, jako je např. právo pojišťovací, právo farmaceutické nebo právo potravinářské.

© Dialog

 

O nás I Naše služby I Lidé I Pojištění odpovědnosti I Newsletter I Kontakt