home

Naše služby
o nás služby lide pojisteni newsletter kontakt
 
 

Naše služby

Právo duševního vlastnictví, práva průmyslová:
Patenty a užitné vzory * ochranné známky a označení původu
* průmyslové vzory a designy * autorské právo * právní ochrana software * doménová jména
* know-how * obchodní tajemství * nekalá soutěž * ochrana osobnosti

Právo obchodní:
Společenstevní právo * zakládání a změny obchodních společností * fúze a akvizice
* due diligence obchodních společností * smluvní právo * právo směnečné a šekové
* konkurzní právo * právo reklamní *

Právo soutěžní (kartelové)
Právní poradenství při fúzích a akvizicích * zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže * soutěžní aspekty provozování síťových prodejen * evropské soutěžní právo

Průmyslově právní rešerše
Rešerše v oblasti průmyslových práv * rešerše na práva národní, zahraniční a mezinárodní

Evropské právo
Praktická aplikace evropského práva v oblasti práva hospodářské soutěže, práva
farmaceutického a práva potravinářského

Právní spory
Právní zastupování v řízeních před soudy * právní zastupování v arbitrážním řízení
* řízení o předběžná opatření

Právo pracovní
Právní poradenství v oblasti pracovního práva * pracovně právní dokumentace
* zastupování v pracovně právních sporech

Právo potravinářské, právní aspekty farmaceutických přípravků
Právní aspekty uvádění potravin a léčiv na trh * problematika stanovování cen léčiv a registrace 
léčiv * právní aspekty ochrany spotřebitele 

Správní právo
Finanční právo * celní řízení * správní soudnictví 

Veřejné zakázky
Právní služby související s vypisováním veřejných zakázek a účastí v soutěžích 

Public & private partnership (PPP projekty)
Právní služby související s organizováním PPP projektů a účastní na PPP projektech  

Právní vztahy k nemovitostem
Dispozice s nemovitostmi * převody * nájemní vztahy * právní due diligence nemovitostí 

 
 

© Dialog

 

O nás I Naše služby I Lidé I Pojištění odpovědnosti I Newsletter I Kontakt