home

Newsletter
o nás služby lide pojisteni newsletter kontakt
 
 

Newsletter @ klientský servis

Advokátní kancelář Štros I Kusák vydává pro své klienty Newsletter, který by měl umožnit
učinit si představu o práci a rozsahu služeb, které našim klientům poskytujeme.
Newsletter dále informuje o vývoji v oblasti zákonodárství a v oblasti praktické aplikace
práva a rozhodovací praxe soudů a správních orgánů.

Newsletter - soubory ke stažení

11 / 2005.pdf

02 / 2006.pdf
07 / 2006.pdf
02 / 2007.pdf  
01 / 2008.pdf  
06 / 2009.pdf  


Advokátní a patentová kancelář pořádá pro své klienty pravidelná školení týkající
se aktuálních právních otázek.   

Kientská školení

Kartelové právo

Zákoník práce
Nový zákoník práce
 

V rámci komplexního servisu připravuje advokátní a patentová kancelář Štros I Kusák
překlady nejdůležitějších právních norem v příslušných právních oborech.

Překlady v .pdf formátu  
Trade Marks Act English.pdf
Gewerblicher Rechtsschutz CZ Ubersetzungen Stand 2005.pdf

 

 

© Dialog

 

O nás I Naše služby I Lidé I Pojištění odpovědnosti I Newsletter I Kontakt